Energooszczędne ogrzewanie przemysłowe, Ogrzewanie hal przemysłowych, Ogrzewanie hali produkcyjnych, ogrzewanie kościołów i szklarni
Energooszczędne ogrzewanie przemysłowe, Ogrzewanie hal przemysłowych, Ogrzewanie hali produkcyjnych, ogrzewanie kościołów i szklarni

MENU PRODUKTU

PRODUKTY

M16/RMO N.C. - M16/RM N.C.Ten normalnie zamknięty zawór gwarantuje przerwanie dopływu gazu (metan, LPG, tlenek węgla, itp.) w przypadku otrzymania sygnału z detektorów, termostatów bezpieczeństwa lub w przypadku awarii zasilania. Przywrócenie zasilania nie otwiera zaworu, można to zrobić jedynie poprzez ręczne otwarcie.

Certyfikat CE zgodny z normą EN 161
Zgodność z Dyrektywą 90/396/EEC (Dyrektywa Gazowa)
Wersja 6 bar jest zgodna z Dyrektywą 97/23/EC (Dyrektywa PED)
Zgodność z Dyrektywą 94/9/EC (Dyrektywa ATEX)
Zgodność z Dyrektywą 2004/108/EC (Dyrektywa o Kompatybilności Elektromagnetycznej)
Zgodność z Dyrektywą 2006/95/EC (Dyrektywa o Niskim Napięciu)

MATERIAŁY
Aluminium odlewane ciśnieniowo (UNI EN 1706), aluminium 11 S (UNI 9002-5), stal ocynkowana i stal nierdzewna 430 F (UNI EN 10088), NBR (UNI 7702), viledon.Galeria produktów

Polityka prywatności / regulamin www.boren.pl